Ichiraku Ramen Shop

Body: 

Ichiraku Ramen Shop

Rilasciato lo stage Ichiraku ramen shop rippato da The Legendary ShenLong dal gioco Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4.
Released the Ichiraku Ramen Shop's stage ripped by The Legendary ShenLong from Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4.

Go to "Mugen: Backgrounds" to download...
Andate nella sezione "Mugen: Backgrounds" per scaricarlo.

 

Download: Ichiraku Ramen Shop

by

Kain The Supreme.